Impresum

Osnivač i izdavač NID Kompanija „Novosti“ a.d.

Glavni urednik: Milorad Vučelić

Generalni direktor: Nedeljko Krsmanović

Odgovorni urednik: Dejan Obradović

Adresa redakcije: “Novosti oglasi”: Trg Nikole Pašića 7, Beograd

Telefoni: 011/3028-058, 3028-059

Fax: 011/3028-281

E-mail: oglasi@novosti.rs

Internet: www.novostioglasi.rs

Broj tekućeg računa: 165-5347-09, poziv 99/46, Addiko Bank

Štampa: GP Kompanija “Štamparija Borba” a.d. Kosovska 21, Beograd

CIP – Katalogizacija u publikaciji/ Narodna biblioteka Srbije/NOVOSTI Oglasi/ISSN 1450-8273/COBISS.SR-ID 43114508

close
Prijava
Registracija