Oglašavanje u štampanom izdanju

Mali oglas

Postoje tri vrste malih oglasa u štampanom izdanju:
1. Standardni mali oglas
2. SMS mali oglas
3. Telefonski mali oglas

Standardni mali oglas                      

Standardni mali oglas možete da predate u šalterskoj službi Kompanije „Novosti“ AD,. Trg Nikole Pašića 7, Beograd. Poslednji rok za predaju malog oglasa u šalterskoj službi je ponedeljak do 10.00 sati, za broj sa datumom od srede (od srede, 17. juna 2020. godine list „Novosti oglasi“ izlazi u okviru „Večernjih novosti“). Standardni mali oglas možete da predate i na drugim uplatnim mestima u Srbiji i Crnoj Gori ili posredstvom neke od ovlašćenih marketinških agencija.

SMS mali oglas                    

SMS mali oglas možete poslati preko mobilnog telefona i svih mreža. Ukucajte OG (razmak) tekst vašeg oglasa (do 15 reči + 2 telefona) i pošaljite na broj 1000 (ukoliko oglas koji šaljete može biti svrstan u više rubrika, molimo Vas da na kraju poruke ukucate i ime rubrike/podrubrike u kojoj bi ste želeli da Vam se oglas objavi). Vratiće vam se potvrda da je oglas primljen i informacija o objavi.

Za SMS mali oglas u rubrci NEKRETNINE važi druga tarifa. Ukucajte OG (razmak) tekst vašeg oglasa (do 15 reči + 2 telefona) i pošaljite na broj 1099. Vratiće vam se potvrda da je oglas primljen i informacija o objavi.

Oglas primljen do ponedeljka u 09:00 sati biće objavljen u broju sa datumom od srede.

Napomena: „Оbаvеštаvајu sе kоrisnici dа prilikоm plаćаnjа servisa SMS oglas slanjem SMS poruka zаklјučuјu ugоvоr о kоrišćеnju servisa SMS oglas, pri čеmu MOBILNI OPERATORI istupаju isklјučivо kао zаstupnici NID KOMPANIJE NOVOSTI AD u pоstupku zаklјučеnjа оdnоsnоg ugоvоrа i nаplаtе nаknаdе zа pružеnе uslugе, tе dа sе kоrisnici zа svа еvеntuаlnо spоrnа pitаnjа mоgu оbrаtiti dirеktnо NID KOMPANIJI NOVOSTI AD. Tаkоđе, оbаvеzе kоrisnikа prеmа NID KOMPANIJI NOVOSTI AD smаtrаćе sе izmirеnim kаdа kоrisnik izmiri svоје оbаvеzе prеmа MOBILNOM OPERATORU pо osnovu korišćenih usluga oglašavanja.“

Telefonski mali oglas                      

Mali oglas na telefonski broj 0900/112-112, mogu predati samo fizička lica, non-stop, 24 sata dnevno. Nakon uspostavljanja veze, čućete uvodnu poruku. Posle zvučnog signala izdiktirajte vaš mali oglas do 15 reči i jednim brojem telefona u jednu rubriku (ukoliko oglas koji predajete može biti svrstan u više rubrika, molimo vas da na kraju poruke kažete i ime rubrike/podrubrike u kojoj bi ste želeli da vam se oglas objavi). Molimo vas da oglas diktirate polako i jasno, a za ostavljanje poruke imate 45 sekundi. Ukoliko ste oglas izdiktirali za kraće vreme – napravite pauzu od tri sekunde i snimanje će biti automatski završeno ili pritisnite taster broj jedan (1) na telefonskom aparatu (važi za tonsko biranje). Posle snimanja čućete poruku da je oglas primljen i informaciju o datumu objave.

Oglasi primljeni do ponedeljka u 09:00 sati biće objavljeni u broju sa datumom od srede.

Foto oglas

Foto oglas (37×31 mm) možete da predate direktno u redakciji lista „Novosti oglasi“, Trg Nikole Pašića 7 (ulaz iz šalterske službe), kuponom iz novina (uz dokaz o uplati), kao i putem MMS-a preko svih mreža. U tekstualni deo MMS poruke ukucajte FO (razmak) tekst vašeg oglasa (do 12 reči + 2 telefona) i zajedno sa fotografijom (do 200 KB) pošaljite na broj 1000 (ukoliko oglas koji šaljete može biti svrstan u više rubrika molimo Vas da na kraju poruke ukucate i ime rubrike/podrubrike u kojoj bi ste želeli da Vam se oglas objavi). Vratiće vam se SMS poruka sa potvrdom da je oglas primljen.

Za MMS mali oglas u rubrici NEKRETNINE važi druga tarifa. U tekstualni deo MMS poruke ukucajte FO (razmak) tekst vašeg oglasa (do 12 reči + 2 telefona) i zajedno sa fotografijom (do 200 KB) pošaljite na broj 1099. Vratiće vam se SMS poruka sa potvrdom da je oglas primljen.

Oglas primljen do ponedeljka u 09:00 sati biće objavljen u broju sa datumom od srede.

Pored standardnog, postoje i veliki foto oglas, kao i foto oglasi po redovima, o čemu više informacija možete da dobijete u redakciji lista.

Komercijalni (stubačni) oglas

Komercijalni (stubačni) oglas možete da predate direktno u Redakciji lista „Novosti oglasi“, Trg Nikole Pašića 7 (ulaz iz šalterske službe) ili posredstvom neke od ovlašćenih marketinških agencija. Oglase primamo isključivo u EPS ili TIF formatu. Kolorne oglase snimiti u CMYK modu. Možete ih doneti na CD-u, ZIP disketama (100 i 250MB), USB fleš memoriji, disketama 1.44 MB ili poslati na e-mail: oglasi@novosti.rs

Rok za predaju komercijalnih oglasa je petak do 16.00 sati.

Cenovnik za oglašavanje u štampanom izdanju “Novosti oglasa” možete preuzeti ovde.

Deklaracija

Za oglašavanje u listu “Novosti oglasi” potpisanu i overenu deklaraciju pošaljite na:

  • E-mail adresu oglasi@novosti.rs
  • Faksom na broj 011/3028-281
  • Poštom na adresu: Novosti oglasi, Trg Nikole Pašića 7, Beograd
  • Lično u redakciji “Novosti oglasa”, Trg Nikole Pašiča 7 (ulaz iz šalterskog odeljenja).

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u svoj profil / Izmeni deklaraciju ili izmenjenu deklaraciju pošalje kako je navedeno za štampana izdanja.

Deklaraciju za male oglase u štampanom izdanju “Novosti oglasa” možete preuzeti ovde.

Deklaraciju za komercijalne i foto oglase u štampanom izdanju “Novosti oglasa” možete preuzeti ovde.

close
Prijava
Registracija