Deklaracije

Deklaracije

DEKLARACIJA ZA PRAVNA LICA

Tačno popunjena deklaracija je obavezna za sva pravna lica na sajtu www.oglasi.novosti.rs.

Deklaracija je obavezan dokument uz oglašavanje prema članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Deklaracija sadrži osnovne podatke iz rešenja Agencije za privredne registre i mora biti uredno popunjena. Tipska deklaracija važi za neograničen broj objavljenih oglasnih poruka u periodu od 6 meseci od datuma upisanog na dokumentu.

Izvod iz Zakona o oglašavanju:

“Deklaracija

Član 11.

Oglašivač je dužan da licu koje objavljuje odnosno emituje oglasnu poruku, uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (u daljem tekstu: deklaracija ), koji naročito sadrži podatke o:

proizvođaču oglasne poruke (poslovno ime i sedište, broj pod kojim je registrovan u odgovarajućem registru za obavljanje delatnosti proizvodnje oglasnih poruka, odnosno ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte i mesto izdavanja lične karte odgovornog lica);

oglašivaču (poslovno ime i sedište, broj pod kojim je registrovan za obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja, odnosno ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj lične karte i mesto izdavanja lične karte odgovornog lica);

oglasnoj poruci (tekst, trajanje, dimenzije, način oglašavanja, autoru teksta, muzike, fotografije, ilustracije, dizajna, reditelju, snimatelju slike ili zvuka, izvođaču čiji se lik ili glas koristi u oglasnoj poruci, kao i podaci o drugim autorima u smislu propisa o zaštiti autorskih i izvođačkih prava).

Ako oglašivač uz oglasnu poruku ne dostavi deklaraciju ili dostavljena deklaracija ne sadrži propisane podatke, oglasna poruka neće biti objavljena odnosno emitovana.”

Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

DEKLARACIJA ZA FIZIČKA LICA

Na osnovu Zakona o oglašavanju Republike Srbije, u pojedinim kategorijama FIZIČKA LICA ne mogu da predaju svoj oglas, a u nekima mogu da predaju oglas ukoliko popune lične podatke u svom Profilu (Prvostepena i Drugostepena deklaracija).

Fizička lica ne mogu predati svoj oglas u sledećim kategorijama:

Posao – Ponuda posla (izuzev Brige o deci i starima, pomoć u kući);

Usluge (izuzev podučavanja);

Zdravstvo – Zdravstvene usluge;

Kozmetika – Kozmetičke usluge;

Kozmetika – Frizerske usluge;

Kućni ljubimci – Veterinarske usluge;

Građevinarstvo – Građevinske usluge;

Sve za dom – Grejanje i hlađenje – Servis i ugradnja klima uređaja;

Bela tehnika, kućni aparati – Servis i popravka kućnih aparata;

TV, video, audio, foto – Filmovi i muzika – Usluge snimanja i presnimavanja;

TV, video, audio, foto – Servis i popravka TV, audio, video opreme;

TV, video, audio, foto – Servis i popravka foto uređaja;

Telefoni i oprema – Servis i popravka telefona;

Sportska oprema – Servis i popravka sportske opreme;

Antikviteti, umetnički predmeti – Uramljivanje slika;

Antikviteti, umetnički predmeti – Restauracija i procena antikviteta i umetnina;

Lični kontakti – Agencije za posredovanje;

Lični kontakti – Preparati, oprema;

Obezbeđenje – Detektivske usluge

Prvostepena deklaracija

Sva fizička lica po Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, potrebno je da popune i lične podatke (Prvostepena deklaracija u Profilu) za KATEGORIJU NEKRETNINE:

Stanovi – prodaja

Poslovni objekti – prodaja

Oglašivač je dužan da prilikom postavljanja oglasa u ovoj kategoriji tačno popuni sledeće podatke iz Prvostepene deklaracije:

Ime i prezime

Adresa (ulica i broj), poštanski broj, zemlja, mesto stanovanja

Broj lične karte

Mesto izdavanja lične karte

Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u Profilu.

Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Drugostepena deklaracija

Za pojedine kategorije oglašavanja neophodno je popuniti i PRVOSTEPENU I DRUGOSTEPENU DEKLARACIJU.

Dodatni podaci (Drugostepena deklaracija) obavezni su za oglašavanje u sledećim kategorijama:

Posao ponuda;

Lični kontakti;

Bračne ponude;

Masaže

Oglašivač je dužan da prilikom postavljanja oglasa u ovoj kategoriji tačno popuni sledeće podatke iz Prvostepene deklaracije:

Ime i prezime

Adresa (ulica i broj), poštanski broj, zemlja, mesto stanovanja

Broj lične karte

Mesto izdavanja lične karte

Takođe je neophodno da popuni podatke iz Drugostepene deklaracije:

JMBG

Očitana ili skenirana/fotografisana lična karta

NAPOMENA: Ličnu kartu možete dostaviti na uvid lično u redakciju lista Novosti oglasi, Trg Nikole Pašića 7, Beograd..

Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u svojoj stranici (Prvostepena deklaracija i Drugostepena deklaracija).

Upozorenje: Krivični zakon Republike Srbije – Računarska prevara (čl. 301)

Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.

close
Prijava
Registracija