Uslovi korišćenja

Sajt www.oglasi.novosti.rs (u daljem tekstu Oglasi.novosti.rs) omogućuju vam korišćenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno dole navedenim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge Oglasi.novosti.rs portala.

Korišćenjem bilo kog dela Oglasi.novosti.rs portala kao i svih njegovih delova smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove web stranice te prihvataju da koriste sadržaj ove web stranice isključivo za sopstvenu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA

Oglasi.novosti.rs polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava ovog portala i podložno je tužbi.

PRAVO NA IZMENE SADRŽAJA I USLUGA

Oglasi.novosti.rs zadržavaju pravo promene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez prethodne najave.

KORIŠĆENJE I EVENTUALNA ŠTETA

Sve sadržaje Oglasi.novosti.rs portala koristite na vlastitu odgovornost i Oglasi.novosti.rs ne mogu se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Oglasi.novosti.rs ne snose odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na ovom portalu.

DEKLARACIJA

Deklaracija predstavlja dokument sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. Prema Zakonu o oglašavanju, član 11, proizvođač oglasne poruke je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima emiteru oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Uredno popunjena Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica u pojedinim kategorijama.

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u svoj oglasi profil.

OBAVEZE TAČNOSTI

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid neistinitog, upoređujućeg i prevarnog oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije predmet prodaje.

Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Oglasi.novosti.rs portal poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Oglasi.novosti.rs neće davati na uvid trećoj strani.

Oglasi.novosti.rs mogu u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu). Ove podatke Oglasi.novosti.rs koriste kako bi imali informacije kojima bi poboljšali portal i njegove sadržaje dodatno usmerili i prilagodili publici koja ga posećuje.

Oglasi.novosti.rs se obavezuju da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Oglasi.novosti.rs portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnicima Oglasi.novosti.rs portala strogo je zabranjeno:

– Objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, te štetan na bilo koji drugi način;

– Obavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima;

– Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica;

– Objavljivanje, slanje i razmenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;

– Objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;

– Svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;

– Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

BRISANJE ILI ZAUSTAVLJANJE OGLASA

Oglas može biti zustavljen iz sledećih razloga:

– Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju ili Uslovima korišćenja navedenih u prethodnoj tački;

– Usluge i ponudu posla možete oglasiti isključivo ako ste registrovani kao pravno lice/preduzetnik uz popunjenu deklaraciju;

– Kada je oglas postavljen u pogrešnu kategoriju;

– Nije dozvoljeno ponoviti više puta identičan oglas;

– Ako nemate sredstava na Vašem korisničkom računu. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate;

– Postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna. Neobjavljene oglase objavićemo po prijemu propisane Deklaracije.

– Kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta, sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, uokvirene slike, slike sa tekstom);

– Kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine;

– Kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po zakonu nedopuštene i zabranjene materijale.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Oglasi.novosti.rs ne odgovaraju za:

– Tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu;

– Da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku;

– Brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta;

– Bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću sajta Oglasi.novosti.rs;

– Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika;

– Bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta;

– Za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa

REGISTROVANI KORISNICI

Registrovanjem na Oglasi.novosti.rs portalu korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke, te odabere korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Oglasi.novosti.rs ne mogu odgovarati za neovlašćeno korišćenje naloga, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Oglasi.novosti.rs zadržavaju pravo da ukinu ili da uskrate mogućnost korišćenja korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Oglasi.novosti.rs ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Oglasi.novosti.rs zadržavaju pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovorne za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

close
Prijava
Registracija